ترافیک
350,897

3.48% در ماه گذشته

کاربران جدید
2,356

3.48% در هفته گذشته

حراجی
924

1.10% در روز گذشته

کارایی
49,65%

12% در ماه گذشته

بررسی اجمالی

ارزش فروش

کارایی

کلیه سفارشات

بازدید های صفحه

عنوان صفحه بازدیدکننده کاربران منحصر به فرد نرخ بی کاری
/argon/ 4,569 340 46,53%
/argon/index.html 3,985 319 46,53%
/argon/charts.html 3,513 294 36,49%
/argon/tables.html 2,050 147 50,87%
/argon/profile.html 1,795 190 46,53%

ترافیک اجتماعی

ارجاع بازدیدکننده
فیسبوک 1,480
60%
فیسبوک 5,480
70%
گوگل 4,807
80%
اینستاگرام 3,678
75%
تویتر 2,645
30%